Ideme prezentovať príbehy ľudí, ktorí našli medznú situáciu v spoločnosti tam, kde ju iní nevideli či vedome prehliadali. A títo ľudia zároveň cítili nástojčivú občiansku kompetentnosť pokúsiť sa prestúpiť cez jej šero. Demonštrovali tak hodnoty, ktoré musí spoločnosť znovu a znovu revidovať a opätovne si ich osvojovať. Vzoprieť sa znamená vymedziť sa, a to je akt, ktorý je príznačný
pre Slovensko v roku 2018.

 

HRDINOVIA MEDZI NAMI je občiansko-kritická mediálna platforma, ktorá vznikla v spolupráci DOKUMENT NA KOLESÁCH a CHARACTER - Film Development Association. Od jesene roku 2018 ponúkame dokumentárne filmy z cyklu Biele vrany a hrdinovia medzi nami stredným školám a kultúrnym centrám po celom Slovensku. 7 stredometrážnych filmov sprostredkúva príbehy občanov, ktorí sa postavili voči nekalým praktikám v školstve, zdravotníctve či verejnej správe. Projekcia je spojená s DISKUSIOU S AUTORMI FILMOV, PROTAGONISTAMI ČI EXPERTMI NA DANÚ PROBLEMATIKU. Primárny cieľ projektu je prehĺbenie kritického myslenia a pozdvihnutie občiansko-politického vedomia.

 

Zoznam školských podujatí:

20. september - Bratislava, Škola pre mimoriadne nadané deti s filmom Xenofóbia
7. november - Prešov, Hotelová akadémia s filmom Biomasaker
15. november - Trnava, Súkromné bilingválne gymnázium BESST s filmom Zdravie za milión
22. november - Bratislava, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa s filmom Na hranici
27. november - Košice, Súkromná stredná umelecká škola filmová s filmom Na hranici
28. november - Púchov, Gymnázium Púchov s filmom Na hranici
11. december - Zvolen, Gymnázium Ľudovíta Štúra s filmom Biomasaker
13. december - Banská Bystrica, Gymnázium Andreja Sládkoviča s filmom Xenofóbia
14. december - Liptovský Mikuláš, s filmom Xenofóbia

Zoznam verejných podujatí:

15. október - Bratislava, Café Berlinka SNG. Film: Biomasaker
22. október - Bratislava, Café Berlinka SNG. Film: Zdravie za milión
29. október - Bratislava, Café Berlinka SNG. Film: Xenofóbia
5. november - Bratislava, Satori Stage. Film: Pezinská skládka
7. november - Prešov, Klub Wave. Film: Biomasaker
12. november - Bratislava, Satori Stage. Film: Na hranici
14. november - Žilina, Nová Synagóga. Film: Zdravie za milión
15. november - Trnava, Malý Berlín. Film: Zdravie za milión
19. november - Bratislava, Kalab. Film: Neviditeľné deti
22. november - Pezinok, Radnica Café & Wine. Film: Pezinská skládka
26. november - Bratislava, Kalab. Film: Korupčná výchova
26. november - Nitra, Galéria Trafačka. Film: Na hranici
27. november - Košice, Kino Úsmev. Film: Neviditeľné deti
28. november - Trenčín, Klub Lúč. Film: Korupčná výchova
11. december - Zvolen, Kultúrny Dom. Film: Xenofóbia
12. december - Banská Bystrica, Záhrada, centrum nezávislej kultúry. Film: Xenofóbia
13. december - Banská Štiavnica, ArtCafé. Film: Xenofóbia
14. december - Liptovský Mikuláš, Diera do sveta. Film: Xenofóbia