Ideme prezentovať príbehy ľudí, ktorí našli medznú situáciu v spoločnosti tam, kde ju iní nevideli či vedome prehliadali. A títo ľudia zároveň cítili nástojčivú občiansku kompetentnosť pokúsiť sa prestúpiť cez jej šero. Demonštrovali tak hodnoty, ktoré musí spoločnosť znovu a znovu revidovať a opätovne si ich osvojovať. Vzoprieť sa znamená vymedziť sa, a to je akt, ktorý je príznačný
pre Slovensko v roku 2018.

 

HRDINOVIA MEDZI NAMI je občiansko-kritická mediálna platforma, ktorá vznikla v spolupráci DOKUMENT NA KOLESÁCH a CHARACTER - Film Development Association. Od jesene roku 2018 ponúkame dokumentárne filmy z cyklu Biele vrany a hrdinovia medzi nami stredným školám a kultúrnym centrám po celom Slovensku. 7 stredometrážnych filmov sprostredkúva príbehy občanov, ktorí sa postavili voči nekalým praktikám v školstve, zdravotníctve či verejnej správe. Projekcia je spojená s DISKUSIOU S AUTORMI FILMOV, PROTAGONISTAMI ČI EXPERTMI NA DANÚ PROBLEMATIKU. Primárny cieľ projektu je prehĺbenie kritického myslenia a pozdvihnutie občiansko-politického vedomia.

 

Priebežný zoznam školských podujatí:

7. november - Prešov, Hotelová akadémia
15. november - Trnava, Súkromné bilingválne gymnázium BESST
27. november - Košice, Súkromná stredná umelecká škola filmová
11. december - Zvolen, Gymnázium Ľudovíta Štúra
13. december - Banská Štiavnica, Gymnázium Andreja Kmeťa