Čo robíme?

Film Expanded zastrešuje projekt Dokument na kolesách - alternatívnu distribučnú platformu a projekt mediálneho vzdelávania zameraný na šírenie autorského dokumentárneho filmu, prehlbovanie kritického myslenia a schopnosti analyzovať filmový obraz. Vzdelávacím a kulturným inštitúciám na Slovensku a v Česku ponúka event zložený z prednášky o kreatívnom dokumente, projekcie titulu z nášho unikátneho portfólia a diskusie s tvorkyňou či tvorcom filmu, alebo expertom na danú problematiku. 

Občianske združenie Film Expanded vzniklo primárne za účelom rozvoja audiovizuálnej kultúry na všetkých úrovniach, popularizácie filmu a audiovízie, vytvárania priestoru na diskusiu medzi odbornou a laickou verejnosťou, kultivovanie verejného priestoru a prehlbovanie občianskeho vedomia a svedomia.