Cieľom projektu je šíriť film na stredné školy po celom Slovensku, a to prednostne nekomerčnou cestou, ako materiál vhodný pre pedagógov, ktorí chcú v rámci predmetov, akými sú Náuka o spoločnosti, Dejepis či Masmediálna výchova prehlbovať občiansko-politické povedomie, otvoriť diskusiu a ukázať, ako naša minulosť ovplyvňuje súčasnosť. Užšiu skupinu škôl navštívi režisérka Tereza Nvotová či expert na problematiku osobne. 

Dokument Mečiar sa stal zásadným príspevkom do verejnej diskusie. Svojou chronologickosťou a jednoduchou formou rozprávania je otvorený a zrozumiteľný širokému a mladému publiku, ktoré sa potrebuje zoznámiť s historickým kontextom filmu. Dokument Mečiar je nadčasovým a univerzálnym príbehom o tom, že demokracia v krajine neexistuje bez „práce“, udrží a rozvíja sa len ak sa jej politickí lídri, ale aj občania budú správať zodpovedne, slušne a morálne.

Dokument Terezy Nvotovej mal pozitívne recenzie na Slovensku aj v Česku. Stal sa prvým slovenským filmom, ktorý otváral významný festival dokumentárnych filmov MFDF Ji.hlava. Koprodukovala ho HBO Europe, vďaka ktorej sa film dostane do viacerých európskych regiónov. 

Táto iniciatíva vychádza z dôležitej potreby šírenia demokratických princípov a poznania, že dokumentárny film môže verejnú debatu inovatívne glosovať a kultivovať. Film Mečiar ako študijný materiál preto stredným školám ponúkame bezplatne. Partneri projektu MEČIAR NA ŠKOLÁCH budú pokrývať školám náklady spojené s ich zapojením do projektu.

Projekt prináša produkčná spoločnosť PubRes v spolupráci s platformou alternatívnej distribúcie a mediálneho vzdelávania Dokument na kolesách zameranou na šírenie autorského dokumentárneho filmu, prehlbovanie kritického myslenia a schopnosti analyzovať filmový obraz.

 

PROFIL AUTORKY

Tereza Nvotová (1988) vyštudovala hranú réžiu na Filmovej fakulte AMU v Prahe. Debutovala kontroverzným celovečerným dokumentom Ježiš je normálny! (2008). Bakalársky titul získala na katedre dokumentárnej tvorby, magisterské štúdium dokončila na katedre hranej réžie. Jej absolventským filmom a celovečerným hraným debutom je film Špina (2017), ktorý mal premiéru na prestížnom festivale v Rotterdame, a za ktorý získala viacero ocenení v Česku aj na Slovensku. 

Tereza Nvotová o tom, prečo sa rozhodla nakrútiť dokument Mečiar: „Keď som mala desať, najčastejšie som sa s kamoškou hrávala na Winnetoua, E.T.-ho a Mečiara. Vtedy mi moc nedochádzalo, že je skutočný. Bol však všade okolo. V telke, na plagátoch, v debatách rodičov a v našich hlavách. Teraz, keď som už veľká, zaujíma ma, kto to v skutočnosti bol, kde sa vzal a čo spravil s nami a našou krajinou? Lebo mám pocit, že podobná story sa dnes odohráva všade možne po svete.”